رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو دفتر حفظ‎ونشر آثار رهبری: رهبرانقلاب تاکنون واکسن خاصی را ممنوع نکرده‎اند

عضو دفتر حفظ‎ونشر آثار رهبری: رهبرانقلاب تاکنون واکسن خاصی را ممنوع نکرده‎اند فضائلی: از ابتدا تأکید رهبر انقلاب خرید واکسن مطمئن بود و خرید از مبدأ آمریکا، انگلیس و فرانسه را به‎دلایلی مطمئن نمی‎دانستند و نمی‎دانند درعین حال همان واکسن‎ها اگر در کشورهای دیگرتولید شود منعی نداشته و ندارد

عضو دفتر حفظ‎ونشر آثار رهبری: رهبرانقلاب تاکنون واکسن خاصی را ممنوع نکرده‎اند

فضائلی: از ابتدا تأکید رهبر انقلاب خرید واکسن مطمئن بود و خرید از مبدأ آمریکا، انگلیس و فرانسه را به‎دلایلی مطمئن نمی‎دانستند و نمی‎دانند درعین حال همان واکسن‎ها اگر در کشورهای دیگرتولید شود منعی نداشته و ندارد