رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عمره‌گزاران که واکسن چینی زده‌اند، اجازه ورود به عربستان دارند

عمره‌گزاران که واکسن چینی زده‌اند، اجازه ورود به عربستان دارند عربستان امروز دو واکسن دیگر یعنی سینوواک و سینوفارم را تایید کرد، به این ترتیب زائران حج عمره که این دو واکسن را ترزیق کرده باشند، می توانند به حج مشرف شوند. عربستان در ابتدا تنها ۴ واکسن، آکسفورد- آسترازنکا، فایزر بایون تک، جانسون و […]

عمره‌گزاران که واکسن چینی زده‌اند، اجازه ورود به عربستان دارند

عربستان امروز دو واکسن دیگر یعنی سینوواک و سینوفارم را تایید کرد، به این ترتیب زائران حج عمره که این دو واکسن را ترزیق کرده باشند، می توانند به حج مشرف شوند.

عربستان در ابتدا تنها ۴ واکسن، آکسفورد- آسترازنکا، فایزر بایون تک، جانسون و جانسون و مدرنا را تایید کرده بود.