رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت ⁧رهبر انقلاب با کناره‌گیری فتاح از هیئت امنای ⁧کمیته امداد امام خمینی

موافقت ⁧رهبر انقلاب با کناره‌گیری فتاح از هیئت امنای ⁧کمیته امداد امام خمینی رهبر انقلاب با کناره‌گیری ⁧پرویز فتاح ⁩از عضویت در هیئت امنای کمیته امداد حضرت امام موافقت کردند فتاح هم‌اکنون ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را به عهده دارد

موافقت ⁧رهبر انقلاب با کناره‌گیری فتاح از هیئت امنای ⁧کمیته امداد امام خمینی

رهبر انقلاب با کناره‌گیری ⁧پرویز فتاح ⁩از عضویت در هیئت امنای کمیته امداد حضرت امام موافقت کردند

فتاح هم‌اکنون ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را به عهده دارد