رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد رییس جمهور، در حکمی علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

رییس جمهور، در حکمی علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.