رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور: «سینوفارم پکن» تنها واکسن چینی است که به ایران وارد شده است

جهانپور: «سینوفارم پکن» تنها واکسن چینی است که به ایران وارد شده است سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره اظهاراتی مبنی بر واردات واکسن سینوفارم از منبعی که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت ندارد، (سینوفارم ووهان که تاییدیه WHO را ندارد)، گفت: آنچه در ایران عرضه و مصرف شده است پلتفرم اصلی و دقیقا آن واکسنی […]

جهانپور: «سینوفارم پکن» تنها واکسن چینی است که به ایران وارد شده است

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره اظهاراتی مبنی بر واردات واکسن سینوفارم از منبعی که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت ندارد، (سینوفارم ووهان که تاییدیه WHO را ندارد)، گفت: آنچه در ایران عرضه و مصرف شده است پلتفرم اصلی و دقیقا آن واکسنی است که از سوی سازمان بهداشت جهانی مجوز مصرف اضطراری دریافت کرده است.