رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس یازدهم ۵۸ فراکسیون دارد!

مجلس یازدهم ۵۸ فراکسیون دارد! بررسی‌ها از حضور ۵۸ فراکسیون در موضوعات مختلف در مجلس یازدهم حکایت دارد. علاوه بر ۲ فراکسیون اصلی، ۱۱ فراکسیون در موضوعات کلی و سیاسی، ۱۶ فراکسیون اقتصادی، ۹ فراکسیون اجتماعی، ۱۰ فراکسیون صنفی و ۱۰ فراکسیون فرهنگی در بهارستان شکل گرفته است./ ایرنا

مجلس یازدهم ۵۸ فراکسیون دارد!

بررسی‌ها از حضور ۵۸ فراکسیون در موضوعات مختلف در مجلس یازدهم حکایت دارد.

علاوه بر ۲ فراکسیون اصلی، ۱۱ فراکسیون در موضوعات کلی و سیاسی، ۱۶ فراکسیون اقتصادی، ۹ فراکسیون اجتماعی، ۱۰ فراکسیون صنفی و ۱۰ فراکسیون فرهنگی در بهارستان شکل گرفته است./ ایرنا