رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: مدیریت آب در خوزستان غلط است

رئیسی: مدیریت آب در خوزستان غلط است مدیریت آب در خوزستان غلط است که هم در کم‌آبی و هم در پرآبی مشکل وجود دارد؛ مدیریت آب از ضروریات کشور و بویژه خوزستان است. مشکلات حوزه آب را باید با همکاری خود مردم و عشایر حل کرد، لذا باید آن‌ها را با مشارکت حداکثری به صحنه […]

رئیسی: مدیریت آب در خوزستان غلط است

مدیریت آب در خوزستان غلط است که هم در کم‌آبی و هم در پرآبی مشکل وجود دارد؛ مدیریت آب از ضروریات کشور و بویژه خوزستان است.

مشکلات حوزه آب را باید با همکاری خود مردم و عشایر حل کرد، لذا باید آن‌ها را با مشارکت حداکثری به صحنه بیاورید تا مشکلات مردم در این رابطه کاهش پیدا کند.