رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود به مازندران فقط با مجوز

ورود به مازندران فقط با مجوز سرهنگ عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران: خودرو‌های دارای مجوز از استانداری ها، فرمانداری‌ها و راهور ناجا اجازه ورود به مازندران را دارند. ماموران مستقر در مبادی ورودی استان، با اقدامات کنترل در حوزه محدودیت تردد همچنان مشغول انجام وظیفه هستند. بیش از ۲۵ هزار خودروی غیربومی از ۲۴ مرداد […]

ورود به مازندران فقط با مجوز

سرهنگ عبادی، سرپرست پلیس راه مازندران:

خودرو‌های دارای مجوز از استانداری ها، فرمانداری‌ها و راهور ناجا اجازه ورود به مازندران را دارند.

ماموران مستقر در مبادی ورودی استان، با اقدامات کنترل در حوزه محدودیت تردد همچنان مشغول انجام وظیفه هستند.

بیش از ۲۵ هزار خودروی غیربومی از ۲۴ مرداد تا ۵ شهریور امسال به مبدا بازگردانده و در همین مدت ۲۱ هزار دستگاه خودرو نیز اِعمال قانون شدند.