رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مسیر ترانزیت به ارمنستان

بازگشایی مسیر ترانزیت به ارمنستان فرمانده مرزبانی ناجا: با رایزنی به عمل آمده با مرزبانی ارمنستان مسیر ترانزیت قاپان-گوریس در منطقه نوردوز جلفا به ارمنستان بازگشایی شد.

بازگشایی مسیر ترانزیت به ارمنستان

فرمانده مرزبانی ناجا: با رایزنی به عمل آمده با مرزبانی ارمنستان مسیر ترانزیت قاپان-گوریس در منطقه نوردوز جلفا به ارمنستان بازگشایی شد.