رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر علوم: بازگشایی دانشگاه‌ها منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است

وزیر علوم: بازگشایی دانشگاه‌ها منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی در خصوص بازگشایی دانشگاه‌ها از اول مهر گفت: حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است. با باز شدن دانشگاه ها سعی می کنیم از […]

وزیر علوم: بازگشایی دانشگاه‌ها منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی در خصوص بازگشایی دانشگاه‌ها از اول مهر گفت:

حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها منوط به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است.

با باز شدن دانشگاه ها سعی می کنیم از تجربیات دوران کرونا به عنوان بسته تکمیلی آموزش استفاده کنیم.