رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق واکسن مُدرنا ساخت اسپانیا به دلیل مشاهده مواد خارجی متوقف شده نه مدرنای ساخت آمریکا!

تزریق واکسن مُدرنا ساخت اسپانیا به دلیل مشاهده مواد خارجی متوقف شده نه مدرنای ساخت آمریکا! درپی گزارش‌هایی مبنی‌بر مشاهده مواد خارجی در بعضی شیشه‌های حاوی واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در ژاپن، استفاده و تزریق یک‌میلیون و ۶۳۰هزار دوز از این واکسن محصول شرکت داروسازی رووی (Rovi) اسپانیا به‌دلیل احتمال آلودگی به حالت تعلیق […]

تزریق واکسن مُدرنا ساخت اسپانیا به دلیل مشاهده مواد خارجی متوقف شده نه مدرنای ساخت آمریکا!

درپی گزارش‌هایی مبنی‌بر مشاهده مواد خارجی در بعضی شیشه‌های حاوی واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در ژاپن، استفاده و تزریق یک‌میلیون و ۶۳۰هزار دوز از این واکسن محصول شرکت داروسازی رووی (Rovi) اسپانیا به‌دلیل احتمال آلودگی به حالت تعلیق درآمد

برخی رسانه های اصولگرا در داخل کشور بدون اشاره به کشور و کارخانه تولید کننده مدعی شده بودند واکسن مدرنای ساخت آمریکا دارای ذرات خارجی بوده؛ که این ادعا تکذیب شده است /دیده‌بان ایران