رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن نداریم! / تعطیلی یکی از مراکز اصلی واکسیناسیون اورژانس در شرق تهران

واکسن نداریم! / تعطیلی یکی از مراکز اصلی واکسیناسیون اورژانس در شرق تهران بر اساس گزارش ایسنا مرکز واکسیناسیون اورژانس تهران در ورزشگاه شهید سعیدی اتوبان محلاتی از دیروز صبح بدلیل نداشتن واکسن تعطیل شده است. بر روی دست‌نوشته‌ای که در ورودی محل واکسیناسیون نصب شده ازمتقاضیان دریافت واکسن که نوبت تزریق واکسن آنها جمعه […]

واکسن نداریم! / تعطیلی یکی از مراکز اصلی واکسیناسیون اورژانس در شرق تهران

بر اساس گزارش ایسنا مرکز واکسیناسیون اورژانس تهران در ورزشگاه شهید سعیدی اتوبان محلاتی از دیروز صبح بدلیل نداشتن واکسن تعطیل شده است.

بر روی دست‌نوشته‌ای که در ورودی محل واکسیناسیون نصب شده ازمتقاضیان دریافت واکسن که نوبت تزریق واکسن آنها جمعه پنجم شهریور است خواسته شده روز بعد (یعنی امروز) مراجعه کنند اما خبرنگار ایسنا با حضور در این محل با تابلوی تعطیلی مجدد این مرکز روبرو شد.