رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام توییتری نخست‎وزیر امارات درباره دیدار با امیرعبداللهیان

پیام توییتری نخست‎وزیر امارات درباره دیدار با امیرعبداللهیان محمدبن‎راشد آل‎مکتوم: امروز در حاشیه نشست بغداد، با وزیرخارجه جدید ایران دیدار کردم. برای وی در مسئولیت جدیدش در توسعه روابط مثبت با کشورهای همجوار و تقویت روابط بر اساس حکمت و منافع ملت‌ها، آرزوی موفقیت می‌کنم و درود همیشگی بر مردم ایران که همسایه و دوست […]

پیام توییتری نخست‎وزیر امارات درباره دیدار با امیرعبداللهیان

محمدبن‎راشد آل‎مکتوم: امروز در حاشیه نشست بغداد، با وزیرخارجه جدید ایران دیدار کردم. برای وی در مسئولیت جدیدش در توسعه روابط مثبت با کشورهای همجوار و تقویت روابط بر اساس حکمت و منافع ملت‌ها، آرزوی موفقیت می‌کنم و درود همیشگی بر مردم ایران که همسایه و دوست هستند.