رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصباحی مقدم: فعلاً لوایح باقی مانده FATF را تصویب نمی کنیم

مصباحی مقدم: فعلاً لوایح باقی مانده FATF را تصویب نمی کنیم عضو تشخیص مصلحت نظام: یکی از اشتباهات بزرگی که دولت آقای روحانی مبتنی بر آن کشور را اداره کرد و دچار مشکل هم شد؛ گره زدن مسائل اقتصادی ایران به مناسبات خارجی و بین المللی، خصوصا ارتباط با آمریکا بود. دولت روحانی پیوستن به […]

مصباحی مقدم: فعلاً لوایح باقی مانده FATF را تصویب نمی کنیم

عضو تشخیص مصلحت نظام:
یکی از اشتباهات بزرگی که دولت آقای روحانی مبتنی بر آن کشور را اداره کرد و دچار مشکل هم شد؛ گره زدن مسائل اقتصادی ایران به مناسبات خارجی و بین المللی، خصوصا ارتباط با آمریکا بود.

دولت روحانی پیوستن به دو لایحه باقی مانده را بهانه کرده بود، به نظرم بقیه مسائلی که مطرح کردند، بهانه است.

اینکه کنوانسیون های پالرمو و CFT را مورد تصویب قرار ندادیم، البته که مشکلات اندکی را به دنبال دارد، اما آن مشکلات برای کشورهایی است که حاضر نیستند با ایران روابط راهبردی برقرار کنند.

کشورهایی که رابطه راهبردی دارند به راحتی بدون توجه به پیوستن ما به این کنوانسیون ها، با ما کار می کنند./اقتصادآنلاین