رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد رییس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها

انتقاد رییس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر […]

انتقاد رییس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها

غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه:

وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی شود.

بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی‌ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی رفع کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.