رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهندس محمد اسلامی به رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد

رئیس جمهور طی حکمی مهندس محمد اسلامی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد.

رئیس جمهور طی حکمی مهندس محمد اسلامی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد.