رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله دزدان به خودرو حمل واکسن در تهران!

حمله دزدان به خودرو حمل واکسن در تهران! رئیس پلیس تهران: روز گذشته ۳۰۰ دُز واکسن کرونا به سرقت رفته است. خودرویی که قرار بود واکسن‌ها با آن از انبار وزارت بهداشت به مرکز واکسیناسیون منتقل شود یک خودرو کرایه‌ای بود. سارقان به خودرو حمله کرده و محموله واکسن را به سرقت بردند.

حمله دزدان به خودرو حمل واکسن در تهران!

رئیس پلیس تهران:

روز گذشته ۳۰۰ دُز واکسن کرونا به سرقت رفته است.

خودرویی که قرار بود واکسن‌ها با آن از انبار وزارت بهداشت به مرکز واکسیناسیون منتقل شود یک خودرو کرایه‌ای بود.

سارقان به خودرو حمله کرده و محموله واکسن را به سرقت بردند.