رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه ریزی دولت اتمام واکسیناسیون عمومی کرونا تا پایان پاییز است

برنامه ریزی دولت اتمام واکسیناسیون عمومی کرونا تا پایان پاییز است امیر حسین قاضی زاده هاشمی: برنامه ریزی دولت این است که تا پایان فصل پاییز واکسیناسیون عمومی به نتیجه برسد. اگر ۶۰ میلیون دوز واکسن در کوتاه مدت تا نیمه مهرماه وارد شود، حجم زیادی از نیاز کشور برای واکسیناسیون جامعه هدف محقق می‌شود. […]

برنامه ریزی دولت اتمام واکسیناسیون عمومی کرونا تا پایان پاییز است

امیر حسین قاضی زاده هاشمی:

برنامه ریزی دولت این است که تا پایان فصل پاییز واکسیناسیون عمومی به نتیجه برسد.

اگر ۶۰ میلیون دوز واکسن در کوتاه مدت تا نیمه مهرماه وارد شود، حجم زیادی از نیاز کشور برای واکسیناسیون جامعه هدف محقق می‌شود.

در این گزارش پیش‌بینی شد تا ضمن تاکید بر تولید داخل، نیاز به واردات حجم زیادی واکسن از سایر کشورها وجود دارد و با برنامه ریزی از سوی دولت و مجلس، منابع مالی آن نیز تامین شد و بر همین اساس، رییس جمهوری به وزات امور خارجه ماموریت داد تا به عنوان وزارتخانه مسوول، به رایزنی برای واردات واکسن از سایر کشورهای مختلف دنیا بپردازد تا نیاز کشور در امر واکسیناسیون تامین شود.

کل نیاز کشور ۱۴۰ میلیون دوز واکسن است و طبق گزارش‌های دریافتی واردات واکسن در کنار تولید داخل افزایش پیدا کرده است.