رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهران

آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهران مدیر امور عشایر استان تهران از آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهران خبر داد و گفت: در این طرح به همه عشایر بالای ۱۸ سال واکسن تزریق خواهد شد.

آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهران

مدیر امور عشایر استان تهران از آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهران خبر داد و گفت: در این طرح به همه عشایر بالای ۱۸ سال واکسن تزریق خواهد شد.