رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیر مادران واکسینه شده در برابر کرونا، حاوی پادتن است

شیر مادران واکسینه شده در برابر کرونا، حاوی پادتن است نتایج یک آزمایش جدید در دانشگاه فلوریدای آمریکا تایید می‌کند شیر مادرانی که واکسن کووید-۱۹ تزریق کرده‌اند، حاوی میزان قابل توجهی پادتن است که می‌تواند از نوزاد در برابر بیماری محافظت کند.

شیر مادران واکسینه شده در برابر کرونا، حاوی پادتن است

نتایج یک آزمایش جدید در دانشگاه فلوریدای آمریکا تایید می‌کند شیر مادرانی که واکسن کووید-۱۹ تزریق کرده‌اند، حاوی میزان قابل توجهی پادتن است که می‌تواند از نوزاد در برابر بیماری محافظت کند.