رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذربایجان شرقی با کمبود واکسن کرونا مواجه است

آذربایجان شرقی با کمبود واکسن کرونا مواجه است معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با وجود قول مساعد وزارت بهداشت برای تامین واکسن کرونا، استان همچنان با کمبود واکسن مواجه است /نصرنیوز

آذربایجان شرقی با کمبود واکسن کرونا مواجه است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با وجود قول مساعد وزارت بهداشت برای تامین واکسن کرونا، استان همچنان با کمبود واکسن مواجه است /نصرنیوز