رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان: با کابینه مخالفت نکردم تا ببینم چگونه یک میلیون مسکن در سال می‌سازند

پزشکیان: با کابینه مخالفت نکردم تا ببینم چگونه یک میلیون مسکن در سال می‌سازند مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس قبل و نماینده‌ی مجلس فعلی- می‌گوید آقای رئیسی می‌توانست افراد شایسته‌تری نسبت به وزرای فعلی را انتخاب کند؛ او همچنین با اشاره به اینکه تغییر یا رای منفی به یکی-دو وزیر تغییری ایجاد نمی‌کند، می‌گوید که […]

پزشکیان: با کابینه مخالفت نکردم تا ببینم چگونه یک میلیون مسکن در سال می‌سازند

مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس قبل و نماینده‌ی مجلس فعلی- می‌گوید آقای رئیسی می‌توانست افراد شایسته‌تری نسبت به وزرای فعلی را انتخاب کند؛ او همچنین با اشاره به اینکه تغییر یا رای منفی به یکی-دو وزیر تغییری ایجاد نمی‌کند، می‌گوید که تیم و برنامه‌ی تیمی مهم است. او این سوال را طرح می‌کند که «آقای رئیسی فکر کرده و کلی برنامه نوشته و بهترین افراد در ذهن خود را انتخاب کرده است، اینها بهترین افراد ایشان بودند؛ فکر می‌کنید اگر به بهترین‌های ایشان رای ندهید، کسی شایسته‌تر را می‌آورد؟»

همین تیم بروند و وعده‌هایی را که گفته‌اند عمل کنند. اصلا با هر تیم و فردی که می‌خواهند کار کنند، اما وعده‌های‌شان را عملی کنند. مثلا وعده دادند یک میلیون مسکن بسازند، سفره‌ مردم را رنگین کنند، وعده دادند یک میلیون و خرده‌ای اشتغال در سال ایجاد کنند، بسم‌الله؛ با هرکسی می‌خواهند کار کنند ما موافقت می‌کنیم.