رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزندان مدال آور پارالمپیک توکیو از خدمت سربازی معاف شدند

فرزندان مدال آور پارالمپیک توکیو از خدمت سربازی معاف شدند مطابق قانون و با موافقت ستاد کل نیرو‌های مسلح در صورتی که ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان در مسابقات پارالمپیک، قهرمانی جهان و آسیا در رشته‌های مختلف مدال کسب کنند؛ یکی از فرزندانشان از انجام خدمت مقدس سربازی معاف خواهد شد.

فرزندان مدال آور پارالمپیک توکیو از خدمت سربازی معاف شدند

مطابق قانون و با موافقت ستاد کل نیرو‌های مسلح در صورتی که ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان در مسابقات پارالمپیک، قهرمانی جهان و آسیا در رشته‌های مختلف مدال کسب کنند؛ یکی از فرزندانشان از انجام خدمت مقدس سربازی معاف خواهد شد.