رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه گزارش کمیته مستقر در اوین پس از ۴ روز بررسی همه جانبه به رئیس قوه قضائیه

ارائه گزارش کمیته مستقر در اوین پس از ۴ روز بررسی همه جانبه به رئیس قوه قضائیه پس از انتشار تصاویری از زندان اوین درباره رفتار بعضی از ماموران داخل زندان با زندانیان، برخورد برخی مامورین با یکدیگر و اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت داد […]

ارائه گزارش کمیته مستقر در اوین پس از ۴ روز بررسی همه جانبه به رئیس قوه قضائیه

پس از انتشار تصاویری از زندان اوین درباره رفتار بعضی از ماموران داخل زندان با زندانیان، برخورد برخی مامورین با یکدیگر و اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت داد سریعا به موضوع رسیدگی و نتیجه را گزارش کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری، با مشخص کردن کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف مرتبط با موضوع دستور استقرار این کمیته را در زندان اوین صادر کرد.

بر اساس گزارش دادستانی کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه مشخص شد از ناحیه بعضی از ماموران زندان تخلفاتی صورت گرفته که بلافاصله دستور داده شد هر چه سریعتر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب مورد به تخلف آ‌نها رسیدگی شود.

بنا بر این گزارش؛ تا به امروز ۶ نفر تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته، دو نفر بازداشت و باقی با قرار مناسب آزاد شدند