رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه افت ارز پول ایران و افغانستان

مقایسه افت ارز پول ایران و افغانستان محمد مساعد (خبرنگار ارشد): ارزش واحد پول افغانستان (افغانی به دلار) در سه ماه گذشته با حمله طالبان، فرار رئیس بانک مرکزی، سقوط دولت، هرج و مرج و فاجعه انسانی، حدود ۱۰ درصد کم شده ارزش واحد پول ایران (ریال به دلار) فقط در سه ماه تابستان ۱۳۹۷ […]

مقایسه افت ارز پول ایران و افغانستان

محمد مساعد (خبرنگار ارشد): ارزش واحد پول افغانستان (افغانی به دلار) در سه ماه گذشته با حمله طالبان، فرار رئیس بانک مرکزی، سقوط دولت، هرج و مرج و فاجعه انسانی، حدود ۱۰ درصد کم شده
ارزش واحد پول ایران (ریال به دلار) فقط در سه ماه تابستان ۱۳۹۷ بیش از ۵۰درصد کم شد!