رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان استفاده از واکسن سینوفارم برای کودکان و نوجوانان

امکان استفاده از واکسن سینوفارم برای کودکان و نوجوانان سخنگوی سازمان غذا و دارو: واکسن سینوفارم ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) برای استفاده اضطراری در کودکان و نوجوانان در چین تأیید شد. دکتر جهانپور: امارات این واکسن را برای افراد سه سال و بالاتر در دوم ماه اوت (۱۱ مرداد) تأیید کرده است

امکان استفاده از واکسن سینوفارم برای کودکان و نوجوانان

سخنگوی سازمان غذا و دارو: واکسن سینوفارم ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) برای استفاده اضطراری در کودکان و نوجوانان در چین تأیید شد.

دکتر جهانپور: امارات این واکسن را برای افراد سه سال و بالاتر در دوم ماه اوت (۱۱ مرداد) تأیید کرده است