رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وخامت حال همسر ، نادر و سام مشایخی در اثر‌ ابتلا به کرونا

وخامت حال همسر ، نادر و سام مشایخی در اثر‌ ابتلا به کرونا گیتی رئوفی همسر زنده یاد جمشید مشایخی و همچنین پسرانش نادر و سام مشایخی بدلیل ابتلا به کرونا در وضعیت بد جسمانی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شدند.

وخامت حال همسر ، نادر و سام مشایخی در اثر‌ ابتلا به کرونا

گیتی رئوفی همسر زنده یاد جمشید مشایخی و همچنین پسرانش نادر و سام مشایخی بدلیل ابتلا به کرونا در وضعیت بد جسمانی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شدند.