رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد

اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد. هیچ طرح و پروژه ای را نداریم مگر […]

اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد

کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی:

انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.

هیچ طرح و پروژه ای را نداریم مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

در سال ۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشور‌های توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.