رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم عراق خواهان حضور زائران ایرانی هستند

مردم عراق خواهان حضور زائران ایرانی هستند رئیس کمیته فرهنگی و آموزش ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر که بنای ما برای اربعین ۱۴۰۰ بر حضور زائران ایرانی است، گفت: اشتیاق مردم عراق برای حضور ایرانی‌ها بیش از سال گذشته است.

مردم عراق خواهان حضور زائران ایرانی هستند

رئیس کمیته فرهنگی و آموزش ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر که بنای ما برای اربعین ۱۴۰۰ بر حضور زائران ایرانی است، گفت: اشتیاق مردم عراق برای حضور ایرانی‌ها بیش از سال گذشته است.