رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی و آزاد از امروز آغاز می‌شود.

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی و آزاد از امروز آغاز می‌شود. داوطلبان مجاز می‌توانند حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل انتخاب کنند. مهلت انتخاب رشته در دانشگاه‌ دولتی تا ۱۳ شهریور در sanjesh.org و در دانشگاه‌ آزاد تا ۱۹ شهریور در azmoon.org است.

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی و آزاد از امروز آغاز می‌شود.

داوطلبان مجاز می‌توانند حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته در دانشگاه‌ دولتی تا ۱۳ شهریور در sanjesh.org و در دانشگاه‌ آزاد تا ۱۹ شهریور در azmoon.org است.