رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عین‌‎اللهی: کلاس‌‎های دانشگاهی از اول مهر باید ترکیبی برگزار شوند

عین‌‎اللهی: کلاس‌‎های دانشگاهی از اول مهر باید ترکیبی برگزار شوند وزیر بهداشت گفت: آموزش مجازی را دیگر قبول نداریم؛ بنابراین روش ترکیبی را برای بازگشایی دانشگاه‌ها از مهر در نظر گرفته‌ایم. بهرام عین‌اللهی: برای این که بتوانیم دانشگاه‌ها را بازگشایی کنیم، باید همه استادان و دانشجویان واکسینه شوند.

عین‌‎اللهی: کلاس‌‎های دانشگاهی از اول مهر باید ترکیبی برگزار شوند

وزیر بهداشت گفت: آموزش مجازی را دیگر قبول نداریم؛ بنابراین روش ترکیبی را برای بازگشایی دانشگاه‌ها از مهر در نظر گرفته‌ایم.

بهرام عین‌اللهی: برای این که بتوانیم دانشگاه‌ها را بازگشایی کنیم، باید همه استادان و دانشجویان واکسینه شوند.