رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات فرار «اشرف غنی» از زبان سفیر افغانستان در تاجیکستان

جزئیات فرار «اشرف غنی» از زبان سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد زهیر اغبر: هیچ‌یک از معاونان اشرف غنی نمی‌دانستند او برنامه فرار از افغانستان را دارد. وزیر دفاع گفت یکی از مشاوران غنی با وزارت دفاع تماس می‌گیرد و می‌گوید رئیس‌جمهور ساعت ۱۶ برای نشست در آنجا خواهد بود. آن‌ها آماده شدند و منتظر غنی […]

جزئیات فرار «اشرف غنی» از زبان سفیر افغانستان در تاجیکستان

محمد زهیر اغبر: هیچ‌یک از معاونان اشرف غنی نمی‌دانستند او برنامه فرار از افغانستان را دارد. وزیر دفاع گفت یکی از مشاوران غنی با وزارت دفاع تماس می‌گیرد و می‌گوید رئیس‌جمهور ساعت ۱۶ برای نشست در آنجا خواهد بود.

آن‌ها آماده شدند و منتظر غنی بودند اما در آن ساعت، ۳ هواپیما که غنی و خانواده‌اش در آنها بودند از فرودگاه کابل به پرواز درآمدند.

غنی نه تنها از کشور فرار کرد بلکه همکارانش را به دست سرنوشت سپرد و پول هنگفتی را نیز با خود بُرد و از مردم دزدی کرد.