رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مراکز آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن واکسیناسیون عمومی است

بازگشایی مراکز آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن واکسیناسیون عمومی است سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری: نگرانی‌ها درباره ذخایر کالاهای اساسی رفع شده است مقدمه ضروری برای بازگشایی مراکز آموزشی، رسیدن به حدنصاب واکسیناسیون عمومی است اخبار خوبی از افزایش واردات و تولید داخلی واکسن دریافت شده است رخدادهای دو دهه اخیر افغانستان تابلویی گویا […]

بازگشایی مراکز آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن واکسیناسیون عمومی است

سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری: نگرانی‌ها درباره ذخایر کالاهای اساسی رفع شده است

مقدمه ضروری برای بازگشایی مراکز آموزشی، رسیدن به حدنصاب واکسیناسیون عمومی است

اخبار خوبی از افزایش واردات و تولید داخلی واکسن دریافت شده است

رخدادهای دو دهه اخیر افغانستان تابلویی گویا از تجاوز و نقض حقوق انسان‌ها است

فعال‌ترین دیپلماسی دولت باید با همسایگان جریان داشته باشد /ایرنا