رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید محمد می‌گوید اجرای طرح یک میلیون مسکن در سال، می تواند منجر به تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در ایران شود!

سعید محمد می‌گوید اجرای طرح یک میلیون مسکن در سال، می تواند منجر به تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در ایران شود! سعید محمد گفت: برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز […]

سعید محمد می‌گوید اجرای طرح یک میلیون مسکن در سال، می تواند منجر به تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در ایران شود!

سعید محمد گفت: برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است، تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، بعلاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست

اظهارات سعید محمد در حالی است که تورم کنونی بیش از ۴۰ درصد است و اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد به آن افزوده شود، به ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید /انتخاب