رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدی مجاهد معاون هماهنگی دفتر رییس جمهوری شد

مهدی مجاهد معاون هماهنگی دفتر رییس جمهوری شد غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهوری با صدور حکمی مهدی مجاهد را به سمت “معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهوری” منصوب کرد. رییس دفتر رییس جمهوری در این حکم خطاب به مهدی مجاهد تاکید کرد: نظر به تعهد، تجارب ارزنده و توانایی جنابعالی، […]

مهدی مجاهد معاون هماهنگی دفتر رییس جمهوری شد

غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهوری با صدور حکمی مهدی مجاهد را به سمت “معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهوری” منصوب کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری در این حکم خطاب به مهدی مجاهد تاکید کرد: نظر به تعهد، تجارب ارزنده و توانایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت “معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهوی” منصوب می‌شوید.