رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریرچی: ۶۱۲ هزار نفر از مردم در یکسال اخیر به زیر خط فقر رسیدند

حریرچی: ۶۱۲ هزار نفر از مردم در یکسال اخیر به زیر خط فقر رسیدند معاون کل وزارت بهداشت: ۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند. در سال ۹۶ حدود ۷۲ صدم درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان […]

حریرچی: ۶۱۲ هزار نفر از مردم در یکسال اخیر به زیر خط فقر رسیدند

معاون کل وزارت بهداشت:

۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند.

در سال ۹۶ حدود ۷۲ صدم درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان رسیدند.

در یکسال اخیر دو میلیون و ۴۱ نفر دچار پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شدند.

در سال ۹۸، ۲.۸ درصد از جمعیت کشور، یعنی در حدود دومیلیون و ۳۸۰ هزار نفر به واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر رفته‌اند.