رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا به ایران

ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا به ایران معاون فنی گمرک ایران گفت: چهل و دومین محموله واکسن وارداتی کرونا مقارن با ساعت ۴:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه وارد کشور شد. این محموله شامل یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن آسترازنکای چینی از سبد کووَکس بوده که تشریفات گمرکی آن بلافاصله در […]

ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا به ایران

معاون فنی گمرک ایران گفت:

چهل و دومین محموله واکسن وارداتی کرونا مقارن با ساعت ۴:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه وارد کشور شد.

این محموله شامل یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن آسترازنکای چینی از سبد کووَکس بوده که تشریفات گمرکی آن بلافاصله در پای پرواز انجام و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

با ترخیص و ورود این محموله واکسن وارداتی، تعداد واکسن‌های وارداتی کرونا از ۳۰ میلیون دوز گذشت و به ۳۰ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۲۱۰ دوز رسید.