رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به استعلام وزارت کشور درباره شرایط زاکانی برای شهرداری تهران

پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به استعلام وزارت کشور درباره شرایط زاکانی برای شهرداری تهران سطح نمایندگی مجلس بالاتر از مدیریت ارشد است و جایگاه شهردار تهران از از شرایط احراز مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.

پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور به استعلام وزارت کشور درباره شرایط زاکانی برای شهرداری تهران

سطح نمایندگی مجلس بالاتر از مدیریت ارشد است و جایگاه شهردار تهران از از شرایط احراز مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.