رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهرداران تهران، ساری و قم منصوب شدند

شهرداران تهران، ساری و قم منصوب شدند دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در احکام جداگانه ای علیرضا زاکانی، جواد طالبی خارکشی و سید مرتضی سقائیان نژاد را به ترتیب به سمت شهردار تهران، ساری و قم منصوب کرد.

شهرداران تهران، ساری و قم منصوب شدند

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در احکام جداگانه ای علیرضا زاکانی، جواد طالبی خارکشی و سید مرتضی سقائیان نژاد را به ترتیب به سمت شهردار تهران، ساری و قم منصوب کرد.