رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق واکسن فایزر به دانش آموز فلسطینی

تزریق واکسن فایزر به دانش آموز فلسطینی در نخستین روز بازگشایی مدارس در کرانه باختری عکس: خبرگزاری فرانسه

تزریق واکسن فایزر به دانش آموز فلسطینی در نخستین روز بازگشایی مدارس در کرانه باختری

عکس: خبرگزاری فرانسه