رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز: «ملا برادر» رئیس دولت جدید افغانستان است

رویترز: «ملا برادر» رئیس دولت جدید افغانستان است رویترز به نقل از منابعی در طالبان: ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران این گروه شبه نظامی که به عنوان رهبر دوفاکتوی آن تلقی می‌شود به عنوان رئیس جدید دولت افغانستان معرفی شده است

رویترز: «ملا برادر» رئیس دولت جدید افغانستان است

رویترز به نقل از منابعی در طالبان:

ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران این گروه شبه نظامی که به عنوان رهبر دوفاکتوی آن تلقی می‌شود به عنوان رئیس جدید دولت افغانستان معرفی شده است