رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین لژیونر والیبال زنان ایران در اسپانيا

اولین لژیونر والیبال زنان ایران در اسپانيا مینا روستا دختر والیبالیست شیرازی که اولین لژیونر والیبال زنان در اسپانیا شد. سرعتی‌زن تیم ملی که پیش از این، سابقه بازی برای تیم های ذوب آهن و پیکان را داشت با قراردادی یک ساله به تیم «باداژوز» پیوست.

اولین لژیونر والیبال زنان ایران در اسپانيا

مینا روستا دختر والیبالیست شیرازی که اولین لژیونر والیبال زنان در اسپانیا شد.

سرعتی‌زن تیم ملی که پیش از این، سابقه بازی برای تیم های ذوب آهن و پیکان را داشت با قراردادی یک ساله به تیم «باداژوز» پیوست.