رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحریم ۴ ایرانی ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

تحریم ۴ ایرانی ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس ادعا‌های اثبات‌نشده ۴ فرد ایرانی را به بهانه «تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی-آمریکایی» تحریم کرد.

تحریم ۴ ایرانی ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس ادعا‌های اثبات‌نشده ۴ فرد ایرانی را به بهانه «تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی-آمریکایی» تحریم کرد.