رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترس قضات زن افغانستان از انتقام مردانی که آنها را محکوم و روانۀ زندان کردند

ترس قضات زن افغانستان از انتقام مردانی که آنها را محکوم و روانۀ زندان کردند قضات زن افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل با یک چالش جدی روبرو شدند: اکنون محکومانشان در جستجوی آنها هستند و به همین دلیل این گروه از زنان حقوقدان درصدد یافتن راهی برای فرار از افغانستان هستند./یورونیوز

ترس قضات زن افغانستان از انتقام مردانی که آنها را محکوم و روانۀ زندان کردند

قضات زن افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل با یک چالش جدی روبرو شدند: اکنون محکومانشان در جستجوی آنها هستند و به همین دلیل این گروه از زنان حقوقدان درصدد یافتن راهی برای فرار از افغانستان هستند./یورونیوز