رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور بایدن در مورد اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر

دستور بایدن در مورد اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر جو بایدن رییس جمهور آمریکا دستور داد که طی شش ماه آینده بخشی از اسناد مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از حالت محرمانه خارج شده و در اختیار مردم قرار گیرند.

دستور بایدن در مورد اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر

جو بایدن رییس جمهور آمریکا دستور داد که طی شش ماه آینده بخشی از اسناد مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از حالت محرمانه خارج شده و در اختیار مردم قرار گیرند.