رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط‎گذاری فدراسیون فوتبال برای جذب بازیکن خارجی

شرط‎گذاری فدراسیون فوتبال برای جذب بازیکن خارجی رئیس کمیته تعیین وضعیت: باشگاه‎ها با دو شرط می‎توانند بازیکن یا مربی خارجی جذب کنند. شرط اول نداشتن پرونده منجر به صدور حکم در فیفاست و شرط دوم ارائه ضمانت‎نامه بانکی به مدت ۱۲ ماه به مبلغ قراردادی که درصدد عقد آن هستند.

شرط‎گذاری فدراسیون فوتبال برای جذب بازیکن خارجی

رئیس کمیته تعیین وضعیت: باشگاه‎ها با دو شرط می‎توانند بازیکن یا مربی خارجی جذب کنند. شرط اول نداشتن پرونده منجر به صدور حکم در فیفاست و شرط دوم ارائه ضمانت‎نامه بانکی به مدت ۱۲ ماه به مبلغ قراردادی که درصدد عقد آن هستند.