رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلام طالبانی حاصلی جز بدبختی و عقب افتادگی ندارد

اسلام طالبانی حاصلی جز بدبختی و عقب افتادگی ندارد سید محمد خاتمی در خصوص تحولات افغانستان و قدرت گیری مجدد طالبان در این کشور نوشت: «اسلام طالبانی» چنانکه صریحاً از سوی نمایندگان آن اعلام و در عمل نیز نشان داده است نماد گونه‌ای پندار ناروا و اندیشهٔ واپس‌گرا و رفتارهای غیرمردم‌سالارانه است که حاصلی جز […]

اسلام طالبانی حاصلی جز بدبختی و عقب افتادگی ندارد

سید محمد خاتمی در خصوص تحولات افغانستان و قدرت گیری مجدد طالبان در این کشور نوشت: «اسلام طالبانی» چنانکه صریحاً از سوی نمایندگان آن اعلام و در عمل نیز نشان داده است نماد گونه‌ای پندار ناروا و اندیشهٔ واپس‌گرا و رفتارهای غیرمردم‌سالارانه است که حاصلی جز بدبختی مردم و عقب افتادگی مضاعف سرزمینی که بر آن حاکم گردد نخواهد داشت