رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور شد

خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور شد احمد وحیدی وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور شد

احمد وحیدی وزیر کشور با صدور حکمی، محمدباقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.