رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از ۶۰ میلیون دز واکسن که روسیه متعهد شد، یک میلیون دز وارد شد!

از ۶۰ میلیون دز واکسن که روسیه متعهد شد، یک میلیون دز وارد شد! جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: از ۶۰ میلیون قرارداد با روسیه فقط ۱ میلیون و ۲۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وارد کشور شده است /صداوسیما

از ۶۰ میلیون دز واکسن که روسیه متعهد شد، یک میلیون دز وارد شد!

جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: از ۶۰ میلیون قرارداد با روسیه فقط ۱ میلیون و ۲۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وارد کشور شده است /صداوسیما