رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین جلسه ستاد تأمین واکسن کرونای وزارت امور خارجه برگزار شد

دومین جلسه ستاد تأمین واکسن کرونای وزارت امور خارجه برگزار شد در این جلسه مقرر شد همه سفیران در خارج از کشور با همه ظرفیت واکسن‌های مورد تأیید وزارت بهداشت را تأمین کنند.

دومین جلسه ستاد تأمین واکسن کرونای وزارت امور خارجه برگزار شد

در این جلسه مقرر شد همه سفیران در خارج از کشور با همه ظرفیت واکسن‌های مورد تأیید وزارت بهداشت را تأمین کنند.